Categoria
#1 Procedura de admitere în învățământul profesional
#2 Procedura de admitere în învățământul profesional dual
#3 Perioadele de înscriere la școala profesională
#4 Documentele pentru înscriere la școala profesională
#5 Film de prezentare învățământ profesional dual

CE ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL?

Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată prin OMENCŞ nr. 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ profesional, are următoarele obiective:
a) formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor;
b) dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul integrării socio-profesionale și progresului în viitoarea carieră;
c) facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenților învățământului profesional în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
d) implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii;
e) dezvoltarea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului pentru învățare, printr-o abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o calificare solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare.
Învăţământul profesional se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic:
- în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;
- în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;
- în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.
Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an.
Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională", prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin hotărâre de guvern.
În funcţie de performanţe sau de alte criterii stabilite de operatorii economici, elevii pot primi şi alte forme de sprijin de la operatorii economici, acestea fiind stabilite prin contractele individuale de pregătire practică la începutul şcolarizării.


În an anul școlar 2021-2022, Colegiul Tehnic Forestier dispune de 6 clase de școală profesională, dintre care una de învățământ dual, distribuite astfel:


Domeniu Specializare/Calificare Tip formațiune de studiu Stare Număr clase Număr locuri disponibile Dual
Lăcătușărie mecanică structuri Lăcătuș mecanic prestări servicii Clasa a X-a Acreditată 1 20 Nu
Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal Clasa a X-a Acreditată 1 21 Nu
Lăcătușărie mecanică structuri Lăcătuș mecanic prestări servicii Clasa a XI-a Acreditată 1 25 Nu
Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal Clasa a XI-a Acreditată 1 16 Nu
Lăcătușărie mecanică structuri Lăcătuș mecanic prestări servicii Clasa a IX-a Acreditată 1 24 Da
Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal Clasa a IX-a Acreditată 1 24 Nu

 

Imagine8 Imagine9 Imagine-10 Imagine-11 Imagine-12 Imagine-13 Imagine-14 Imagine-15 Imagine1 Imagine2 Imagine3 Imagine4 Imagine5 Imagine6 Imagine7 lightbox div jqueryby VisualLightBox.com v6.1