Parteneriate și protocoale de colaborare

Parteneriat cu JA ROMÂNIA

Parteneriat cu AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Parteneriat cu SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ

Parteneriat cu COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA NEAMȚ

Parteneriat cu SC. SEREDAVA SRL – ACTIVITĂȚI HORTICOLE, în spațiul protejat

Parteneriat cu DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ privind cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic.

Parteneriat cu PARCUL NAȚIONAL CEAHLĂU privind cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic.

Parteneriat cu DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ privind cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic.

Parteneriat cu SC BALTAG CONTRUCT privind cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic.

Parteneriat cu RNP – ROMSILVA Administrația Parcului Național Vânători Neamț având ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în dorința  cadrelor didactice de a participa cu clasele de elevi la activitâți educative pe teme ecologice.

Protocol de colaborare cu MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI ȘI ASOCIAȚIA ”ȘCOLI PENTUR UN VIITOR VERDE” privind desfășurarea la nivel național a Proiectului educațional ”ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE-EDUPET”.


Parteneriat cu  COLEGIUL SILVIC BUCOVINA – CĂMPULUNG MOLDOVENESC privind implementarea proiectului ”O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”.

Parteneriat cu SC BIBLOS FOREST SRL privind cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic.

Parteneriat cu SC MECANICA CEAHLĂUL SA privind cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic.

Parteneriat cu AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI Piatra-Neamț pentru: însușirea de către elevi a noțiunilor legate de mediu, protecție, conservare; activitatea omului asupra mediului – efecte negative și urmările acestora; igiena mediului; dreptul mediului; managementul mediului;

Parteneriat cu SC NORD ARIN INTERNAȚIONAL SRL Pângărați Neamț privind formarea competențelor cheie și specifice, prin ore de instruire practică ce vizează scopuri fundamentale specifice învățământului tehnic.

Parteneriat cu SC PRODALCAR SRL privind cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic.

Protocol de colaborare cu Asociația  ”TAȘULEASA SOCIAL” privind proiectul de educație ecologică  ”VERDE 003”.

Parteneriat educațional ”UN MEDIU SĂNĂTOS, O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ, PREZENT ȘI VIITOR” cu STAȚIA METEOROLOGICĂ Piatra-Neamț, privind promovarea unor modele de bună practică în protejarea mediului în activităților industriale precum și orientarea profesională a elevilor.

Protocol de colaborare cu Asociația Sănătatea, Educație și Familie (ASEF) București  privind susținerea unor prelegeri pe tema educației.

Parteneriat cu Palatul Copiilor Piatra-Neamț având drept scop creșterea gradului de participare a elevilor la activități extrașcolare comune.

Parteneriat cu SC SÎRCA SA Piatra-Neamț SA Piatra-Neamț privind formarea competențelor cheie și specifice, prin ore de instruire practică ce vizează scopuri fundamentale specifice învățământului tehnic.


Convenție de colaborare cu SC TROLEIBUZUL SA cu privire la reglementare a responsabilităților pe linie de sănătate și securitate în muncă și instruire practică.

Parteneriat cu ASOCIAȚIA CULTURALĂ ”C.N.O.F.F.” din Piatra-Neamț privind valorizarea tezaurului folcloric din zona Neamțului prin intermediul și cu implicarea elevilor Colegiului Tehnic.

Protocol de colaborare cu Asociația RECOLAMP privind colaborarea în vederea colectării deșeurilor provenite din surse de lumină.

Parteneriat cu SC TERAINVEST privind cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ profesional și tehnic.