Absolvenţii Colegiului Tehnic şi-au găsit cu uşurinţă un loc de muncă în Uniunea Europeană datorită domeniilor de instruire conexe pregătirii de bază: salmonicultură, amenajări de spaţii verzi, valorificarea produselor nelemnoase ale pădurii, fond cinegetic şi vânătoare, tâmplari, designeri mobilier.
Colegiul Tehnic Piatra Neamţ promovează dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională care să asigure pentru tinerii şi adulţii din zona Moldovei, judeţul Neamţ şi alte judeţe ale Regiunii N-E, un învăţământ orientat pe valori, pe creativitate,  pe competenţe şi abilităţi care să le permită absolvenţilor rapida inserţie pe piaţa muncii.

Misiune

Colegiul Tehnic  Piatra Neamţ se constituie într-o organizaţie educaţională care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în domeniul silviculturii şi exploatărilor forestiere, fabricării produselor din lemn şi a întreţinerii utilajelor de exploatare forestieră şi de fabricare a mobilei,  corelate cu cerinţele actuale ale agenţilor economici privind standardul ocupaţional.

Şcoala noastră pregăteşte elevii ca buni cetăţeni faţă de ei şi faţă de comunitatea în care trăiesc
Şcoala noastră educă elevii în spiritul RESPECTULUI faţă de opinia oamenilor care gândesc, actionează sau arată în mod diferit
Şcoala noastră ajută elevii să înţeleagă schimbările legislative şi de mentalitate care au loc în jurul lor şi să devină dinamici, flexibili şi adaptabili
Şcoala noastră dezvoltă priceperi ce permit elevilor să se integreze profesional și social, prin formarea de COMPETENŢE PROFESIONALE Şi SOCIALE
Şcoala noastră dezvoltă priceperi de lectură, de scris, de vorbit şi de ascultat, abilităţi de COMUNICARE
Şcoala noastră îndrumă elevii să PROTEJEZE MEDIUL şi să participe activ la conștientizarea populaţiei privind efectele negative ale poluării
Şcoala noastră dezvoltă la elevi dorinţa de a învăţa  şi ACUM  şi în VIITOR–educaţia permanentă fiind cheia succesului
Şcoala noastră îi învaţă pe elevi să-şi foloseasca util şi eficient TIMPUL LIBER
Şcoala noastră îi învată pe elevi cum să-şi protejeze propria sănătate şi siguranţa persoanei
Şcoala noastră îi ajută pe elevi să înţeleagă şi sa practice PRINCIPIILE DEMOCRAŢIEI
Şcoala noastră îi învaţă pe elevi să aprecieze cultura, frumosul şi binele şi să discearnă adevaratele valori
Şcoala noastră îi învaţă pe elevi cum trebuie respectate, apărate şi promovate adevaratele valori naţionale şi europene
Şcoala noastră le oferă elevilor informaţiile şi le formează flexibilitatea necesare alegerii viitoarei ocupaţii

Tradiție

Dacă iubiţi natura, dacă o bucată de lemn vibrează în mâna voastră, dacă sunteţi fascinaţi de plante şi ascultaţi cu bucurie  foşnetul copacilor atunci vă suntem prieteni şi vă invităm să ne cunoaşteţi de vreme ce şi noi ne-am dedicat viaţa înţelegerii şi ocrotirii tainelor naturii prin şcoala noastră.

Instituţia noastră, funcţionează sub această formă din anul 2000, ca urmare a schimbării denumirii şcolii din Liceul Forestier în Colegiul Tehnic Piatra Neamţ. În anul 2001 Colegiul Tehnic fuzionează cu Şcoala generală nr. 6 Piatra Neamţ  . Şcoala noastră este un unicat pe Moldova (regiune care cuprinde 8 judeţe) atât din punctul de vedere al bazei materiale cât şi al profilurilor şi specializărilor şcolare oferite elevilor. Într-un oraş mic dar avantajat de poziţia sa geografică, înconjurat de munţi ca zidurile unei cetăţi, Colegiul Tehnic este la el acasă, oferind copiilor din întreaga Moldova posibilitatea de a-şi împlini un vis: întoarcerea la natura mamă.
Grupul Şcolar Forestier având sediul în strada Ştefan cel Mare nr.67, a fost înfiinţat în noiembrie 1949 cu denumirea Şcoala tehnică profesională de celuloză şi hârtie. În perioada 1950-1955 a fost reorganizat tot sub formă de şcoală profesională, ca urmare a transferării liceului Polizu din Bucureşti, liceu cu specializarea industrializarea lemnului. Instituţia s-a numit Şcoala medie tehnică cu profilurile celuloză şi hârtie, respectiv exploatarea şi industrializarea lemnului.

Prin cursuri de 4 ani se pregăteau tehnicieni pentru platformele de profil din judeţ. Din 1966 a devenit Grup Şcolar Forestier şi îngloba clase de liceu, şcoală profesională, şcoală de maiştri, dezvoltându-se o puternică bază materială. La 1 iunie 1969 titulatura s-a schimbat în Liceul Industrial Forestier cu profilurile silvicultură, exploatări şi construcţii forestiere, industrializarea lemnului, formă de organizare şcolară sub care funcţionează până în anul 2000 când primeşte statutul de Colegiul Tehnic . Şcoala generală nr.6de pe strada Ştefan cel Mare nr.104, îşi are originea în secolul XIX, anul 1846 când a fost menţionată ca şcoală catehistică a dascălului Gheorghe, instituţie patronată de biserica ortodoxă, deoarece în acea perioadă nu exista înăţământ de stat. În anul 1901 documentele menţionează funcţionarea şcolii de fete nr.4 în mahalaua Valea Viei, iar în 1921 şcoala de băieţi nr.4 separată de cea de fete. Un important moment este anul 1929 când familia Lalu face o importantă donaţie, astfel şcoala se mută  pe strada Ştefan cel Mare nr.67 sub denumirea de Şcoala Primară Jean Theodor Raux  şi George Lalu. Odată cu sistematizarea oraşului, această şcoală îşi mută sediul ( anul 1966) în zona liceului de artă ca apoi din 1971 să se stabilească în zona  Valea Viei, str. Ştefan cel Mare, nr.104 sub denumirea de Şcoala generală nr.6.
Ne putem mândri că sunt doar două instituţii cu acest profil care acoperă o regiune istorică a României şi de unde vin toţi cei care continuă să creadă că legăturile omului cu pădurea nu s-au rupt, în sensul că putem modela şi utiliza mediul natural fără să îl distrugem. Unitatea noastră se află localizată în zona de locuire ceea mai veche a municipiului, una dintre vetrele istorice ale târgului Pietrei, reprezentând un  unicat pe zona Moldovei prin baza materială deţinută şi specializările oferite.