În an anul școlar 2021-2022, Colegiul Tehic Forestier dispune de 11 clase de liceu, zi și seral, distribuite astfel:

Filieră Profil Domeniu Specializare/Calificare Formă de învățământ Clasa Stare Număr clase Număr locuri disponibile
Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului Zi Clasa a IX-a Acreditată 0.5 12
Tehnologică Tehnic Fabricarea produselor din lemn Tehnician proiectant produse finite din lemn Zi Clasa a IX-a Acreditată 0.5 12
Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Silvicultură Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Zi Clasa a IX-a Acreditată 1 24
Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Silvicultură Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Zi Clasa a X-a Acreditată 0.5 14
Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului Zi Clasa a X-a Acreditată 0.5 14
Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului Zi Clasa a XI-a Acreditată 0.5 13
Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Silvicultură Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Zi Clasa a XI-a Acreditată 0.5 19
Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Silvicultură Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Zi Clasa a XII-a Acreditată 1 29
Tehnologică Tehnic Lăcătușărie mecanică structuri Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații Zi Clasa a XII-a Acreditată 1 29
Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului Zi Clasa a XII-a Acreditată 1 31
Tehnologică Tehnic Lăcătușărie mecanică structuri Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații Seral Clasa a XI-a Acreditată 1 28
Tehnologică Tehnic Lăcătușărie mecanică structuri Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații Seral Clasa a XII-a Acreditată 1 25
Tehnologică Tehnic Lăcătușărie mecanică structuri Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Seral Clasa a XIII-a Acreditată 1 18